Creixement responsable

Reinversió de recursos

La reinversió dels recursos econòmics generats és una pràctica habitual de la nostra Companyia, que ha anat obrint nous centres de producció de manera contínua i ampliant els existents.

Això ens permet ser capdavanters en la nostra especialitat, generar nous llocs de treball, contribuir al desenvolupament de la nostra col·lectivitat, garantir la redistribució dels beneficis i mantenir un creixement responsable i compartit.

Contribuïm al desenvolupament de la nostra societat amb un creixement responsable i compartit.