Creixement responsable

Reinversió de recursos

La reinversió dels recursos econòmics generats és una pràctica habitual de la nostra Companyia, que ha anat obrint nous centres de producció de manera contínua i ampliant els existents.

Això ens permet ser capdavanters en la nostra especialitat, generar nous llocs de treball, contribuir al desenvolupament de la nostra col·lectivitat, garantir la redistribució dels beneficis i mantenir un creixement responsable i compartit. Aquests són dos exemples de la millora contínua de les nostres instal·lacions, que per la seva rellevància han comptat amb ajuda de la UE:

Projecte 691

Embotits Monter ha dut a terme un projecte de millora de l'eficiència energètica de les seves instal·lacions del centre productiu de Serinyà. L'actuació ha consistit en la substitució de 4 assecadors existents, per nous assecadors que incorporen les millors tecnologies del sector, el que ens ha permès optimitzar rendiments, reduint el consum energètic requerit en el procés de curat.

Aquest projecte ha rebut una ajuda a través de INSTITUTO DE DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), ajut cofinançat per la Unió Europea a través del Programa Operatiu FEDER de Creixement Intel·ligent 2014-2020.

Projecte 94

També hems finalizat un projecte per incrementar l'eficiència energètica del procés de fabricació d'embotit en format embarquetado al Centre productiu de Sant Jaume de Llierca. Les inversions destinades a optimitzar el comportament energètic de la secció de preparació de l'embotit per a la seva llescat a la Sala Blanca.

El projecte ha consistit en la substitució del sistema existent pel desenvolupament d'un procés de preparació en línia continuo, amb la incorporació d'un túnel de congelació IQF i un sistema de premsat d'alta eficiència que ens han permès reduir el consum energètic en aquesta fase del procés.

Aquest projecte ha rebut una ajuda a través de  INSTITUTO DE DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), ajut cofinançat per la Unió Europea a través del Programa Operatiu FEDER de Creixement Intel·ligent 2014-2020.

Contribuïm al desenvolupament de la nostra societat amb un creixement responsable i compartit.