Veritats universals

Veritats universals

Veritats universals

Amb totes les garanties

Un equip d’especialistes en processos, qualitat i seguretat alimentària dels Productes Carnis Curats, treballa conjuntament dia a dia per garantir els productes d’Embotits Monter, mitjançant estrictes autocontrols que apliquen el nostre sistema APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític).

La nostra Empresa està certificada per l’estàndard internacional IFS v6 (International Food Standard), que valora la seguretat alimentària dels nostres productes amb qualificació Nivell Superior. I el nostre etiquetatge ofereix tota la informació necessària perquè el consumidor faci una elecció adequada a les seves necessitats; i, molt especialment, en el cas de persones sensibles a la ingesta d’algun aliment que els pugui causar reaccions adverses, al·lèrgies o intoleràncies. 

Perquè us volem oferir productes amb totes les garanties. La nostra Cultura d’Empresa se suporta en el Model de Qualitat Total, que està basat en veritats universals, guia la gestió de la Companyia i crea valor amb la mateixa intensitat per als cinc components: el “Cap” consumidor, el Treballador/Treballadora, el Proveïdor, la Societat i el Capital. 

Costa Brava Foods, la sala de sacrificis del Grup, disposa de la certificació AENOR CONFORM en Benestar Animal, basada en els estrictes protocols internacionals Welfare Quality.

Satisfer-vos les necessitats com a consumidor és la nostra garantia de futur

  • IFS