Esperit responsable

Esperit responsable

Compromís social

Embotits Monter és una empresa socialment responsable. Mantenim relacions perllongades en el temps amb els nostres proveïdors; i mostrem sensibilitat cap al medi ambient i els nostres entorns ciutadans més desafavorits.

A través de Costa Brava Foods, i amb les Especificacions Tècniques / Animals Vius que establim en les nostres granges proveïdores, assolim el control de la cadena agroalimentària en tots els nostres productes i en qualsevol de les nostres gammes.  Seleccionem l’origen, genètica, alimentació i condicions de criança dels nostres animals per garantir-vos condicions organolèptiques òptimes en els nostres embotits: color, textura, mastegada…, i sabor.

Treballem amb una matèria primera de la màxima confiança.

Ens esforcem a favor de la sostenibilitat. El nostre Sistema de Gestió Ambiental es basa en la Norma UNE-EN ISO 14001:2004. Fem servir de manera eficient els recursos naturals, les matèries primeres i l’energia, reduint-ne el consum als mínims necessaris i disminuint-ne la generació de residus, abocaments i emissions a l’atmosfera.

Aquesta mateixa responsabilitat social ens porta a assumir un compromís molt especial en la contractació de persones vulnerables i en el risc de l’exclusió social; fins a duplicar, habitualment, el percentatge exigit per la Llei d'Integració Social del Minusvàlid. Un compromís que se’ns ha reconegut i premiat pel Programa Incorpora, de l’Obra Social la Caixa, el 2014.

Mantenim també una col·laboració estreta amb les entitats territorials que lluiten contra l’exclusió social i la pobresa, mitjançant l’aportació de producte.