Avís legal

1. EMBUTIDOS MONTER S.L.U


Denominació social: Embutidos Monter S.L.U.
Domicili social: Camí del Molí, s/n 17854 SANT JAUME DE LLIERCA
CIF: B17240722
Telèfon: 972 68 73 89
Fax: 972 68 74 98
Correu electrònic: monter@embutidosmonter.es
Registre Mercantil de Girona, Tom 2311, Llibre 0, Secció 8a, Foli 28, Full Gi 8447, Inscripció 16.

Embutidos Monter S.L.U.és titular i encarregada de la gestió i el funcionament dels llocs web www.embutidosmonter.es


2. Normes relatives a la confidencialitat

EMBUTIDOS MONTER S.L.U es compromet a Protegir la intimitat de tots els usuaris quan estiguin navegant  per la nostre pagina web. Per visitar la nostre pàgina web no es requereix cap informació personal.

3. Cookies

Utilitzem cookies per obtenir informació de caràcter no personal a escala global; no es recull cap tipus d'informació a escala individual. Aquesta informació ens permet  millorar aquesta pàgina web.

4. Continguts Propietat

Tot el contingut d’aquesta pàgina web, inclòs els textos, imatges, dissenys, etc. Son propietat intel·lectual de EMBUTIDOS MONTER S.L.U i estan protegits per la legislació vigent. Aquests  continguts en cap cas poden ser reproduïts o copiats. Totes les marques que s'utilitzen en aquesta pàgina  web són propietat registral de EMBUTIDOS MONTER S.L.U o d'una altra empresa relacionada amb aquesta.

EMBUTIDOS MONTER S.L.U es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar els continguts de la pàgina web o limitar el seu accés de forma temporal o definitiva, sense previ avís.

EMBUTIDOS MONTER S.L.U no es fa responsable de les conseqüències o danys que es puguin produir per l’accés o us de la seva pàgina web i, de forma especial, per les pàgines web de terceres persones a les quals es pugui accedir a través d’aquesta pàgina web.

5. Protecció de dades de caràcter personal

Consentiment:
Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la persona que contacti amb EMBUTIDOS MONTER S.L.U a través de les direccions de correu electrònic indicades en aquesta pàgina web autoritza i consent expressament que les seves dades i la seva adreça de correu electrònic siguin incorporats a fitxers automatitzats d’aquesta  empresa. L'arxiu d’aquetes dades té com a finalitat  donar resposta a les qüestions que ens planteja l'usuari. Així mateix aquestes dades podran ser utilitzades per remetre informacions comercials i publicitàries, així com de serveis, culturals, d'oci i promocionals especialment dissenyades pels interessats, sempre que vostè s’hagi oposat a aquesta utilització en contestar el formulari corresponent.

Responsable del fitxer i drets de l'usuari:
El responsable del fitxer és EMBUTIDOS MONTER S.L.U SA Camí del Molí s/n 17854 Sant Jaume de Llierca, Girona. En aquesta mateixa direcció, els Interessats podran exercitar el camí d'accés, rectificació i cancel.lació de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada incloent nom, cognoms, DNI, actuació que sol·licita i domicili de l'usuar, a fi de remetre-li la confirmació de la seva actuació d’acord a la seva sol·licitud.

Seguretat de les Dades Personals:
En tot cas, EMBUTIDOS MONTER S.L.U garanteix la salvaguarda de la confidencialitat i seguretat de les dades personals, havent adoptat les mesures legalment exigides: de seguretat, que permeten raonablement assegurar la protecció de les seves dades personals i evitar la perduda, mal ús, alteració, tractament o accés no autoritzat dels mateixos.

Menors d'edat:
Els formularis continguts en aquesta pàgina web no van dirigits a les persones menors d'edat i, i per tant, EMBUTIDOS MONTER S.L.U no es fa responsable dels casos en què les persones menors d'edat li hagin enviat dades de caràcter personal a través de la pàgina web. En tot cas, els titulars de la pàtria potestat del menor podran exercitar el camí d'accés, rectificació i cancel·lacions de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada incloent nom, cognoms i DNI amb les instruccions precises a aquest efecte a la direcció esmentada en el paràgraf anterior. En les gestions de les peticions rebudes dels usuaris, EMBUTIDOS MONTER S.L.U es reserva el dret a efectuar els esbrinaments oportuns. Amb la fi d'assegurar de que la resposta o Informació sol·licitada i / o oferta és adequada.

6. Llei Aplicable
El present Avís Legal i tota qüestió relacionada amb aquesta pàgina web, sera d'aplicació la Legislació espanyola.